News

Hebben biolabels een meerwaarde voor de consument?

Dat is de titel van de lezing die zal doorgaan op zondag 13 oktober door Dr. ir. Joachim J. Schouteten (UGent). Tijdens deze lezing wordt dieper ingegaan op hoe consumenten biologische voedingsproducten ervaren. Zo wordt er stilgestaan bij hoe consumenten staan tegenover biolabels. Zijn deze labels bekend bij consumenten? Is er een invloed van een biolabel op de voedingskeuze? Verder zal er aandacht zijn over de rol van biolabels op de smaakperceptie van consumenten. Via voorbeelden uit recente studies wordt inzicht verschaft over de mate dat biolabels de smaak en de beleving van voedingsproducten door consumenten kunnen beïnvloeden.